Styrelsen


Friskis&Svettis Södertälje är en ideell förening och som andra idrottsföreningar har vi en styrelse. Styrelsen väljs av årsmötet som föreningen håller en gång per år under våren. I styrelsen sitter duktiga och drivande personer som är engagerade i Friskis&Svettis idé, syfte och verksamhet. Att fortsätta utveckla Sveriges roligaste träningsrörelse är deras främsta mål.

Styrelsen väljs vid årsmötet och har en ordförande, 4 ledamöter och 3 suppleanter. Alla styrelseledamöter är motionärer/medlemmar som representerar medlemmarna. Styrelsen har ett övergripande ansvar för föreningens organisation, långsiktiga mål, strategi och ekonomiska förvaltning. Det operativa arbetet är till största del delegerat till verksamhetschef/VD. Här lär du känna styrelsemedlemmarna som röstades fram på föreningens årsmöte 5 april 2017

Agneta Hedström, ordförande, 55 år
Roll på Friskis Södertälje: Receptionsvärd & Uppföljare.

Jobbar som driftchef på Trafikcentralen, Sjöfartsverket. Från och med 6 mars fram till 30 september jobbar jag även som Ställföreträdande Chef för hela Trafikcentralen Södertälje, vilket innebär personalansvar för ett 40-tal medarbetare. I mitt arbete ingår bland annat medarbetarsamtal, lönesamtal, schemahantering, budgetarbete, frågor som påverkar daglig drift, mm.

Trafikcentralen Södertälje har flera olika funktioner bland annat Kanaloperatörer (sköter sluss och bro), Lotsplanering för flera lotsstationer, VTS (= Vessel Traffic Service), Trafikövervakning i bestämda områden till sjöss.

Min stora drivkraft är att engagera hela gruppen så att vi gemensamt når vårt mål. Detta skapas med tydlighet vad gäller vår roll och vad förväntas av oss.

Mina främsta styrkor och förmågor som jag bidrar med i mina uppdrag: Har ett högt engagemang och tålmodighet, högt kundfokus. Min stora styrka är också min sociala empati, lojal och förstående. Stor förmåga att lösa problem framförallt som har med människor att göra. Är en god lyssnare och har en stor tro på att ett ledarskap ska vara coachande. Få många engagerade och alla med på ”tåget”.

Fem snabba frågor till Agneta:

 1. Vem är du som person, när du inte är på Friskis? När jag inte är på Friskis tycker jag om att pyssla hemma, träning även handarbete får mig att koppla av. Har egen båt som jag tillbringar en del tid på under sommaren, resor är också ett av mina stora intressen. Uppfattas som en glad och social person och tycker om när andra mår bra.
 1. Vad tränar du på Friskis? Vad är favoriten? Om medlemmarna ska söka upp dig, var på F&S hittar de dig säkrast? Jag tränar Cirkelgym och IW Interwall. Favoriten är Cirkelgym kan inte börja lördagen bättre än Cirkelgym med Patrik eller ett IW pass med Towa.
 1. Vad tycker Du är det bästa m Friskis Stälje?En fin mötesplats där gammal som ung kan mötas och hitta sin träningsform. Alla olika pass som vi erbjuder. Jag tycker även om gemenskapen i föreningen.
 1. Vad är Dina ambitioner, utmaningar och förväntningar med styrelsearbetet inom Friskis Södertälje? Utveckla Friskis och Svettis i Södertälje som kan erbjuda flera olika träning för gammal och ung, ha fler föredrag och olika kurser. Få hela föreningen att känna ett VI oavsett vad vi har för roll i föreningen. Vi bidrar alla med något utefter vår egen förmåga. Få flera att känna sig engagerade och förstå sina drivkrafter.
 1. Friskis Södertälje 2020 – hur ser Din målbild ut? Friskis Södertälje 2020 har stärkt sig som ett träningsställe där alla känner sig välkomna och vi som jobbar i föreningen känner ett engagemang för vårt uppdrag. Motionärerna ska känna sig sedda och omhändertas på ett professionellt sätt oavsett vem de möts av. Vi har även utvecklat vår verksamhet så att vi är det bästa valet av träningsställen med professionella, engagerade och öppna funktioner med hög kompetens.

Marianne Kemnert, ledamot, 61 år
Roll på Friskis Södertälje: Styrelseledamot & Receptionsvärd.

Jobbar som Miljö- och Hållbarhetschef på Mobility Motors Sweden AB, Nissan återförsäljare. I mitt arbete ingår bland annat att driva företagets miljö och kvalitetscertifieringar samt hålla koll på företagets fotavtryck i form av klimatberäkningar.

Min stora drivkraft är att jag i första hand försöker se saker och ting från den positiva sidan.

Mina främsta styrkor och förmågor som jag bidrar med i mina uppdrag: Att sprida en välkomnande och social samhörighetskänsla i vår förening. Att bidra med mina erfarenheter utifrån min yrkesroll.

Fem snabba frågor till Marianne:

 1. Vem är du som person, när du inte är på Friskis? Jag söker mig gärna till havet och ut i skärgården för att finna inspiration. Hemmavid bjuder jag på en god middag till min nära och kära när tillfälle ges.
 1. Vad tränar du på Friskis? Vad är favoriten? Om medlemmarna ska söka upp dig, var på F&S hittar de dig säkrast? Jag har 2 st favoriter, cirkelgym och cirkelfys. Det går också att hitta mig på ett jympapass.
 1. Vad tycker Du är det bästa med Friskis Södertälje?Den härliga atmosfären med ett gäng grymma anställda och alla duktiga funktionärer som präglar Friskis andan som gör att du känner dig som en i gänget.
 1. Vad är Dina ambitioner, utmaningar och förväntningar med styrelsearbetet inom Friskis Södertälje? Viktigt att vi hänger med i en omvärldsanalys för att driva oss framåt med ständiga förbättringar och utveckling av vårt utbud.
 1. Friskis Södertälje 2020 – hur ser Din målbild ut? Att vi ska vara det naturliga valet när du ska välja träningsanläggning i Södertälje.

 

Marianna Wallin, ledamot, 45 år
Roll på Friskis Södertälje: motionär

Jobbar som management konsult på Acando

Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera verksamhetsprocesser, organisation och digitala lösningar

Min stora drivkraft är att driva affärs- och verksamhetsutveckling i organisationer.

Mina främsta styrkor och förmågor som jag bidrar till i mina uppdrag:

 • Inspirerande och entusiasmerande, leder team genom att använda individernas och det samlade teamets kompetens för att uppnå resultat
 • Analytisk och strukturerad, utformar lösningar för komplexa problem
 • Engagerad och engagerande samt bra på att ge feedback, även negativ sådan
 • Beslutskraftig och resultatfokuserad med förmåga att se helheten och välja rätta prioriteringar

Fem snabba frågor till Marianna:

 1. Vem är du som person, när du inte är på Friskis? En person som älskar utmaningar, ser möjligheter före hinder och älskar att utveckla verksamheter och människor. Privat – gift och har en son som pluggar på högskola i Karlskrona. Bor i Södertälje hamn i ett fantastiskt hus som är min stora hobby. Gillar att röra på mig och förutom Friskis spelar gärna golf på Vidbynäs när vädret tillåter
 1. Vad tränar du på Friskis? Vad är favoriten? Om medlemmarna ska söka upp dig, var på F & S hittar de dig säkrast? Jag gillar mest gruppträningar, då vet jag att jag har en tid bokat och träningen blir av. De pass som jag besöker regelbundet är IW, skivstång, spinning och cirkelgym.
 1. Vad tycker Du är det bästa med Friskis Södertälje? Förutom lokaler, som jag tycker är absolut bästa i hela Södertälje, älskar jag atmosfären. Alla är lika välkomna oavsett hur du ser ut eller vad har du för kläder. Både personalen och funktionärer skapar en känsla av glädje och tillhörighet. Man vill bara komma tillbaka och träna mer.
 1. Vad är Dina ambitioner, utmaningar och förväntningar med styrelsearbetet inom Friskis Södertälje? I mitt yrke jobbar jag med olika typer av kunder och hjälper de att utveckla sina verksamheter. Oavsett bransch och storlek på organisationer finns många likheter i de utmaningar som företagen står för. Jag vill gärna bidra med min kunskap och erfarenhet till att göra Friskis till det självklara valet av en träningsanläggning i regionen och definitivt ledande bland Friskis föreningar.
 1. Friskis Södertälje 2020 – hur ser Din målbild ut? Friskis i Södertälje har en stabil ekonomi och vågar satsa för framtiden. Verksamheten har utökats med ytterligare träningslokaler och nya träningsformer. Det är fler som engagerar sig föreningen och vågar sig på att leda träningspass och bidra till träningsglädje.

 

Chatarina Strömbäck, ledamot, 44 år
Roll på Friskis Södertälje: IW-ledare & uppföljare

Jobbar som Bitr. Chefsbarnmorska på Södertälje Sjukhus AB. Sedan 2010 har jag haft en chefs unktion med utmanande, varierande och otroligt utvecklande arbetsuppgifter. För närvarande har jag rollen som flyttkoordinator då vi i maj ska flytta in i ett helt nytt sjukhus där jag är ansvarig för att organisera flytten av patienter, apparater, övrig utrustning samt nyinvesteringar och utbildningar. Detta uppdrag avslutas i slutet av juni då jag återgår till min funktion som bitr. Chefsbarnmorska.

Sedan 1998 arbetar jag som barnmorska på förlossning/BB på Södertälje sjukhus. Jag har haft äran att få vara med när ett nytt liv föds och en kvinna blir mamma och en man bli pappa den största händelsen och omställningen i livet. Några av de barnen är nu stora och tränar själva på Friskis&Svettis Södertälje och det gläder mig. Hos oss på BB Södertälje föddes 1817 barn under 2016, vi arbetar i team, vi är nästan 90 fastanställda på förlossning/BB. Vår verksamhet växer och blir större med flera olika vårdformer.

Min främsta drivkraft är att allt går att lösa på något sätt.

Mina främsta styrkor och förmågor som jag bidrar med i mina uppdrag:
* Förmedlar glädje under mina pass. Är rak och tydlig.
* Har tålamod, vågar vara ärlig, tar mig tid att lyssna in och stämma av

Fem snabba frågor till Chatarina:

 1. Vem är du som person, när du inte är på Friskis? En glad tjej som gärna hittar på något kul med min familj. Tittar väldigt lite på TV och funderar på att återuppta sång och dans om det går att få in i ett redan späckat schema med en son som spelar ishockey. Tidsoptimist så vi får se….
 1. Vad tränar du på Friskis? Vad är favoriten? Om medlemmarna ska söka upp dig, var på Friskis hittar de dig säkrast? Jag gillar cirkelgym, IW, Spin och jympa.
 1. Vad tycker Du är det bästa med Friskis Södertälje?Vårt varierade utbud av träningsformer och möjligheter till träning på dina villkor så som just du är.
 1. Vad är Dina ambitioner, utmaningar och förväntningar med styrelsearbetet inom Friskis Södertälje? Öka Vi-känslan bland våra funkisar. Ser fram emot att få göra en djupdykning i ekonomi, organisation och olika strategier.
 1. Friskis Södertälje 2020 – hur ser Din målbild ut? En större mångfald bland våra funktionärer och motionärer. Vi har ca 40 olika nationaliteter i vår stad. Blivit fler medlemmar, vi erbjuder träning som är hållbar.

 

Angelica Koponen, ledamot, 30 år
Roll på Friskis: Styrelseledamot & Stepledare.

Jobbar som projektekonom på MatLust, ett femårigt EU-projekt vars syfte är att stärka tillväxt och hållbarhet inom livsmedelsnäringen i Stockholmsregionen. MatLust är en del i satsningen på Södertälje Science Park och ägs av Destination Södertälje inom Södertälje kommun.

I mitt arbete ingår bland annat ekonomisk redovisning, rapportering och uppföljning samt arbete med projektets horisontella kriterier (jämställdhet, integration och miljö).

Min stora drivkraft är att förmå mig själv och andra att våga gå utanför bekvämlighetszonen.

Mina främsta styrkor och förmågor som jag bidrar med i mina uppdrag:
* Tar mig an uppgifter lugnt och metodiskt. Lägger märke till detaljer.
* Driver gärna på i ett högt tempo med tydlighet och lyhördhet.

Fem snabba frågor till Angelica:

 1. Vem är du som person, när du inte är på Friskis? En familjär person, spenderar mycket tid med min familj och vänner. Nu för tiden sitter jag ofta på golvet och pusslar med min brorsdotter. Åker mer än gärna till medelhavet för sol och bad.
 1. Vad tränar du på Friskis? Vad är favoriten? Om medlemmarna ska söka upp dig, var på Friskis hittar de dig säkrast? Favoriten, Step såklart! Annars är jag en ”periodare” i den mening att jag periodvis fastnar för en särskild träningsform. Just nu utmanar mig själv med att gå på HIT. Du hittar mig i lilla salen varje onsdag.
 1. Vad tycker Du är det bästa med Friskis Södertälje? Atmosfären, öppenheten och utbudet.
 1. Vad är Dina ambitioner, utmaningar och förväntningar med styrelsearbetet inom Friskis Södertälje? Genom kontinuerlig omvärldsanalys ge anställda och funktionärer förutsättningar att driva verksamheten framåt. Jag hoppas på att få se ett ökat medlemsantal, funktionärskår och utbud som kan bibehållas.
 1. Friskis Södertälje 2020 – hur ser Din målbild ut? Stark ekonomi och medlemsunderlag. Det självklara valet för både företag och motionärer. En till lokal på andra sidan stan!

 

Patrik Lindahl, suppleant, 49 år
Roll på Friskis Södertälje: Cirkelgym ledare, Spinning ledare, Individuell styrketränare, Kursledare landsvägscykling

Jobbar som Teknisk Business CRM Dynamics konsult på Innofactor och gillar kundfokus och relationer till kunderna.
Innofactor är ett IT-konsultbolag vars affärsidé är att integrera och effektivisera arbetsprocesser och verksamhetssystem med tyngpunkt på molnlösningar.

Min främsta drivkraft är sprida inspiration till andra med mig som ledare.

Mina främsta styrkor och förmågor som jag bidrar med i mina uppdrag:
* Jag jobbar mycket med IT och förstår det mesta med IT. Kan med min erfarenhet hjälpa till med inköp av IT och andra tekniska enheter, samt hjälpa till med Kundkontakter för de system som finns på Friskis Södertälje.
* Driva och leda samt inspirera andra funktionärer och ledare.

Fem snabba frågor till Patrik:

 1. Vem är du som person, när du inte är på Friskis? Jag är en motionär som tränar på elitnivå för motionärer i Cykelklubben TeamCykelcenter Södertälje?  Ensamstående, varannan vecka far. Är en glad man som gillar att träffa andra FS människor och umgås.
 1. Vad tränar du på Friskis? Vad är favoriten? Om medlemmarna ska söka upp dig, var på F & S hittar de dig säkrast? Jag tränar helst Spinning då cykling är det bästa jag vet. Alla former av spinning är guld. Gillar även styrketräning som tränar hela kroppen. Intervall flex, Cirkelgym ligger mig nära hjärtat med.
 1. Vad tycker Du är det bästa med Friskis Södertälje? Glädjen att få vara med och bidra med glädje och rörelsefrihet samt ge våra motionärer ett glatt mottagande och att de ska känna sig sedda och välkomna och fått ett skönt pass som de gillar och känner att de fick det de ville ha och vill komma tillbaka till igen.
 1. Vad är Dina ambitioner, utmaningar och förväntningar med styrelsearbetet inom Friskis Södertälje? Min ambition blir att se och lära, och hjälpa att styra samt bidra med att utveckla vår förening.
 1. Friskis Södertälje 2020 – hur ser Din målbild ut? Vi ska vara den ledande Friskvårds anläggning i hela Södertälje Kommun. Vi ska ligga stadigt över 6000 st medlemmar. Vi ska vara den anläggningen som är den modernaste i hela Södertälje Kommun


Jonas Alwin, suppleant, 44 år
Roll på Friskis: Motionär.

Driver Fysiolabbet. I grunden utbildad kock och sommelier med många år på marknadsavdelningar inom vinindustrin. Utbildad även som leg. näringsfysiolog, lic. Elittränare samt kost- & träningskonsult. Läser nu till läkare i funktionell medicin.

Fysiolabbet är ett holistiskt center för allt inom mat, hälsa och träning. Fysiolabbet arbetar med blodtester, idrottsmedicinska-, tränings- och hälsotester som påverkar hälsa och prestation i olika sammanhang.

Jag gillar att se klienter och uppdrag ur en holistisk synvinkel och vill gärna skapa utifrån våra förutsättningar och vårt nuläge. Jag tror på att växa genom personliga, professionella, strukturella och kreativa processer. Vi lever i en ständigt föränderlig värld där det konstanta är just förändring. Då gäller det att hänga med eller ifrågasätta om vi gör rätt. För mig är det också viktigt att hålla mig uppdaterad och att fördjupa sig i ämnen relevant för mitt yrke och min prestation. För mig innebär det att öppet riktade processer, se möjligheter istället för svårigheter, utnyttja de olika situationerna och agera samt hitta de praktiska lösningarna som kan fungera i ett större sammanhang och mål.

Min stora drivkraft är att arbeta med att förebygga ohälsa. Att mäta är att veta, det vi inte vet kan vi inte förändra och det kan skada oss.

Mina främsta styrkor och förmågor som jag bidrar med i mina uppdrag:

 1. Nyfiken, tar ansvar och har mod att våga ifrågasätta.
 2. Slutför alltid uppdrag och klientfall.
 3. Har bra helikopterperspektiv och bra på omvärldsanalyser.

Fem snabba frågor till Jonas:

 1. Vem är du som person, när du inte är på Friskis? En kunskapstörstande person som läser mycket, särskilt inom nutrition, biokemi och medicin. Är en äventyrare med resor gjorda i bl. a. i Antarktis, Arktis, Anderna, Afrika och Grönland
 1. Vad tränar du på Friskis? Vad är favoriten? Om medlemmarna ska söka upp dig, var på Friskis hittar de dig säkrast? Funktionell träning och på ett och annat pass, finns ofta på de öppna ytorna.
 1. Vad tycker Du är det bästa m Friskis Södertälje? Ytan, mångfald av människor, bra utrustning, bra pass, fräscht och uppdaterat
 1. Vad är Dina ambitioner, utmaningar och förväntningar med styrelsearbetet inom Friskis Södertälje? Bidra med kunskap om träning. Vara delaktig i utvecklandet av träningsanläggningen. Bidra med analyser och nytänkande då jag själv utbildar mig mycket och ofta.
 1. Friskis Södertälje 2020 – hur ser Din målbild ut? Öka antalet medlemmar genom att ta ett helhetsgrepp om kunderna, erbjuda nya kort och träningsmöjligheter, kunderna skall ha tillgång till olika mätmetoder för att kunna se förbättring och regelbundna föreläsningar om träning, mat och vikten av att tänka holistiskt.

Anna-Carin Harju, suppleant, 54 år
Roll påFriskis: Tillgänglig funktionär & gymvärd

Jag har under de senaste 18 åren drivit ett företag inom bygg- och betongbranschen tillsammans med min bror och far. Där har jag varit ansvarig för bokföring, bokslut, löner, skatter, marknadsföring, försäkringar, och mycket annat. Företaget som har haft ca 25 anställda har varit stabilt under alla år, men efter övervägande har vi beslutat att lägga ner då byggnadsbranschen har blivit näst intill omöjlig att göra lönsamma affärer i. Det var helt enkelt inte värt allt slit.

Min främsta drivkraft är att mot bakgrund av mitt långa medlemskap och min erfarenhet av Friskis, vilja utveckla verksamheten på ett dynamiskt, ekonomiskt och ansvarsfullt sätt. Med det engagemang inom träning, kost, och hälsoperspektiv som jag har, vill jag hjälpa till med att fördjupa utvecklingen, målen, samt den värdegrund som Friskis står för. Det är helt enkelt härligast är att vara tillsammans med och att entusiasmera andra som har viljan att träna och utveckla sig själva. Gammal som ung. I stort och smått. Jag menar att träning, kunskap om kost och näringslära ihop med en livsbejakande stil ger livet sin vackraste mening.

Några bra förmågor:

 • Jag har lätt att möta människor på ett inkännande sätt.
 • Jag är målmedveten och engagerad och driver ofta mina idéer till sitt mål.
 • Jag är tålmodig och ser helheten utan att fastna i detaljer och principer.
 • Jag är en tillgång i en styrelse då mitt engagemang, min erfarenhet och mitt stora intresse för att förbättra kommer ingjuta ny näring till styrelsearbetet.
 • Jag är oftast leende 🙂

Fem snabba frågor till Anna-Carin:

 1. Vem är du som person, när du inte är på Friskis? Mitt första träningspass på ett gym var på Atletklubben i Södertälje för 39 år sedan, och jag har sedan dess älskat att träna. Med den erfarenheten, tillsammans med nyfikenheten efter nya utmaningar och träningsformer, har jag mycket att tillföra verksamheten. Mina sex barn och jag har dock kämpat på bra tillsammans sedan min man förolyckades för 12 år sedan och de som inte har blivit flygfärdiga och studerar på annan ort bor kvar med mig i huset i Stallarholmen utanför Strängnäs.
 1. Vad tränar du på Friskis? Vad är favoriten? Om medlemmarna ska söka upp dig, var på Friskis hittar de dig säkrast? Det säkraste sättet att hitta mig på Friskis är att kika in i multihallen en tidig morgon. Där älskar jag verkligen att efter dagsform och humör improvisera fram ett träningspass. Att med kropp och vikter utmana balans och styrka är befriande. Jag tränar oftast själv men tycker mycket om att hjälpa och inspirera likväl som ta råd från andra härliga motionärer.
 1. Vad tycker Du är det bästa med Friskis Södertälje? Friskis är suveränt för sin mångfald. Det gäller såväl ”Funkisar”, medlemmar, som träningsmöjligheter. Lokalerna är också helt fantastiska, men här kan det bli ännu bättre. Atmosfären är helt enkelt underbar.
 1. Vad är Dina ambitioner, utmaningar och förväntningar med styrelsearbetet inom Friskis Södertälje? Som ni har förstått så älskar jag Friskis. Det är därför jag vill vara med och vårda, förfina och förändra verksamheten varsamt i en bestämd riktning. Se till att alla medlemmar känner att deras röst är hörd och att ”skämma bort” så många som möjligt genom att ge dem det de behöver för att utveckla sin hälsa och träning.
 1. Friskis Södertälje 2020 – hur ser Din målbild ut? Genom att arbeta med långsiktiga mål men ett öppet sinne för nya vindar inom samhället och friskvård, fånga upp ny kunskap och trender men bevara det genuina som Friskis är, vill jag se ett ännu starkare Friskis&Svettis 2020.

 

 • Öppettider

 • MånTisOnsTorsFreLörSön
  Öppnar06.0006.0006.0006.0006.0008.3008.30
  Sista inpassering20.4520.4520.4520.4519.1517.1519.45
  Stänger21.3021.3021.3021.3020.0018.0020.30
 • Barnpassning

  Välkommen att lämna dina barn hos oss på vår barnpassning, när du tränar. Vi har två tillfällen under veckan då vi har bemannad barnpassning.

  Bemannad barnpassning:

  Torsdagar jämna veckor kl. 17.00 – 20.00
  Lördagar kl. 10.00 – 13.00

facebook twitter